Hoe cybersecurity verbeteren binnen jouw organisatie?

Blogpost Cybersecurity

Maar eerst enkele vragen:

  1. Weet je wat de belangrijkste oorzaken van cybercriminaliteit zijn in jouw sector?
  2. Wat zijn de grootste risico’s die jouw organisatie loopt bij een cyberaanval?
  3. Welke kosten zou een geslaagde cyberaanval met zich meebrengen?
  4. Welke data en softwaresystemen heeft jouw organisatie zeker nodig om operationeel te blijven?
  5. Zijn deze zaken op dit moment al beveiligd?
  6. Bestaan er al protocollen rond cybersecurity en zijn die bij iedereen in de organisatie bekend?
  7. Hoe vaak wordt er vergaderd over (de gevolgen van) cybersecurity?

Kan je al deze vragen op een heldere manier beantwoorden? Als het antwoord ‘ja’ is, dan ben je al heel goed bezig. Fantastisch!

Vaak merken we echter dat veel managers zelf nog geen (goed) beeld hebben van de risico’s voor hun eigen organisatie. En net daarom is het zo belangrijk om nu inzicht te krijgen, zodat je gewapend bent en niet achter de feiten aanloopt. Hopelijk kan onze checklist jou daarbij helpen.

We hebben de checklist in twee delen opgesplitst: een checklist voor medewerkers, waarbij we focussen op bewustwording, en een tweede deel voor jouw interne processen.

Meer info nodig van onze experts?
Contacteer ons!